خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وایره (بافنده تارهای داستان)

وایره (بافنده تارهای داستان)

عهد: نامیرا؛ او در هنگام ساخته شدن آردا وارد آن شد
مکان: در تالارهای همسرش ماندوس ساکن است
اصلیت: آینور
نژاد: والار(والیر)
تلفظ: vy’reh، اولین سیلاب اسم وایره همانند تلفظ انگلیسی کلمه ‘vie’ می باشد
معنی: بافنده
القاب: بافنده

وایره بافنده، یکی از ملکه های والار و همسر ماندوس است. او داستانهای تاریخ آردا را میبافد.