خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - حد اعلی غرب (سرزمین‌های آن سوی دریای غربی)

حد اعلی غرب (سرزمین‌های آن سوی دریای غربی)

نامی که در سرزمین میانه به سرزمین‌های امرداد آمان در دور دست غرب، به محل زندگی والار نهاده بودند.

درباره اله سار