خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اورون (نام اصلی لالایت)

اورون (نام اصلی لالایت)

دومین فرزند هورین و مورون که دختری گیسو طلایی بود. در روایت برادرش، تورین در سیلماریلیون به اختصار از او سخن رفته است: «لالیت نام، که به معنای خنده است…» (۱) در روایت کامل‌تر زندگی تورین، نارن ای هین هورین، متوجه می‌شویم که لالایت نام اصلی دخترک نیست بلکه احتمالاً اورون نام داشته است. در هر دو روایت داستان، سرنوشت او به شکل فاجعه‌باری یکی است: زمانی که تنها سه سال سن داشته، قربانی بیماری که از آنگباند نشأت می گرفت می‌شود و می‌میرد.

نکته:

(۱)  کوئنتا سیلماریلیون ۲۱، حدیث تورین تورامبار

درباره اله سار