آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - یونر (همسر منتخب آنکالیمه)

یونر (همسر منتخب آنکالیمه)

آنکالیمه، حاصل ازدواجی ناکام بود و در تنهایی بزرگ شد. به همین دلیل میلی به ازدواج نداشت گرچه وظیفه‌ی او به عنوان وارث چوگان نومه‌نور چنین ایجاب می‌کرد. گفت که ترجیح می‌دهد شویش یونر، که واژه‌ی الفی برای «هیچ‌کس» است باشد. در نهایت نرم شده، با هالاکار از هیاراستورنی ازدواج کرد و حاصلش پسری بود که پس از مادرش، با عنوان تار-آناریون بر نومه‌نور حکم راند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...