آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اولوموری (کرناهای عظیم اولمو)

اولوموری (کرناهای عظیم اولمو)

کرناهایی که سالمارِِ مایا از صدف سفید ساخت و اولموی والا آن‌ها را با خود داشت. موسیقی کرناها می‌توانست اشتیاقی جاوید نسبت به دریا القا کند و اولمو بی‌آن‌که دیده شود گاه بر سواحل سرزمین میانه کرناهایش را می‌نواخت. از قرار معلوم، کرناهای مذکور قدرت‌های دیگری نیز داشتند: مثلاً وقتی که اولمو دور از سواحل نوراست بر تور ظاهر شد با نواختن نوایی با کرنای بزرگش، توفانی را آرام کرد. گرچه کرنای مذکور به طور خاص، به عنوان اولوموری شناخته نشده است ولی قدرت‌های مشابهی داشت و ظاهراً منطقی می‌نماید که تصور کنیم همان بوده است. زمانی که اولمو در کرنایش می‌دمید می‌توانست تصویر فراموش‌ناشدنی ژرفا و گستردگی دریاهای آردا را به تور بنمایاند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...