خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اولایری (نامی برای اشباح حلقه)

اولایری (نامی برای اشباح حلقه)

اشباح حلقه‌ی سائورون از این جهت غیرعادی به شمار می‌آیند که معمولاً به جای نام الفی که به آنان داده شده بود آن‌ها را با نامی که در زبان سیاه سائورون آمده، نزگول می‌خواندند. در اصل، در هیچ کجای نمونه‌های چاپ‌شده‌ی ارباب حلقه‌ها به ایشان نام الفی داده نشده است. شاید مردم سرزمین میانه میل نداشتند برای نامیدن چنین هیولاهایی از زبان الفی استفاده کنند ولی در حقیقت  به رغم استفاده‌ی نادر، نام الفی برای آنان وجود داشت: اولایری

نکته:

۱-در مورد نام اولایری هیچ‌کجا توضیحی نیامده و از معنای مد نظر برای آن اطمینانی نیست. فرضیه‌ای اشتقاق آن را از کاربرد اول- به معنی هولناک و هراسناک می‌داند. مثل نام اولدور. در این صورت، بخش انتهایی کلمه ایری احتمالاً از زبان کوئنیایی آمده که به معنی جاودانی و بی‌پایان است. پس معنی اولایری چیزی شبیه هیولاهای بی‌مرگ خواهد بود که توصیفی درخور از نزگول است. ولی چنین فرضیه‌ای تا رسیدن به تعبیری مطمئن راه درازی دارد و می‌توان فرضیاتی دیگری هم طرح کرد. احتمال دیگر این که «او» به معنی «نه» پیشوند منفی ساز است و «لایری» به معنی «تابستان». بدین معنی که ایشان، موجودات تاریکی و ملال بودند ولی این تعبیر بیش از آن تصنعی می‌آید که محتمل باشد.

۲-در حقیقت نام «اولایری» در چندین دست‌نویس برای ضمایم ارباب حلقه‌ها دیده می‌شود ولی این ارجاعات پیش از چاپ حذف شده بودند.

درباره اله سار