آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوئی‌ننیل (دختر اوئی‌نن)

اوئی‌ننیل (دختر اوئی‌نن)

لقبی به معنای دختر اوئی‌نن که والان‌دیل، اولین ارباب آندونیه، در ضیافت بزرگی که به افتخار فرقه‌ی ماجراجویان برپا بود به ارن‌دیس داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...