آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیرن گورتاد (بلندیهای گورپشته)

تیرن گورتاد (بلندیهای گورپشته)

تیرن گورتاد سرزمینی در شرق جنگل قدیمی بود که از زمانهای بسیار دور و از یاد رفته، به عنوان گورستانی برای انسانها به کار می رفته است. گفته شده است که اولین قبرهای این محل، پیش از آنکه پدران اداین از کوهستان آبی گذشته و وارد بلریاند شوند کنده شده بودند، یعنی نزدیک به هفت هزار سال پیش از نبرد حلقه. استفاده از گورپشته، توسط فرزندان این انسانهای اولیه پیگیری شد و شواهدی در دست است، حاکی از استفاده از این تپه ها لااقل برای شاهزادگان کاردولان که هزاران سال پس از اولین استفاده این تپه ها در آنها آرمیدند. در دوران اقتدار پادشاهی آنگمار شاه جادوپیشه این قلمرو، ارواحی خبیث به این تپه ها فرستاد و تیرن گورتاد را تبدیل به محلی نفرین شده کرد که هم انسانها و هم هابیتها از آن دوری می جستند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...