آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - دو پادشاهی (پادشاهی های دونه داین)

دو پادشاهی (پادشاهی های دونه داین)

آرنور و گوندور، دو پادشاهی را که الندیل و پسرانش ایسیلدور و آناریون پیش از آغاز دوران سوم بنا نهادند، به اختصار دو پادشاهی می نامند. این دو پادشاهی، به خصوص پادشاهی جنوبی، گوندور، نقش بسیار مهمی در رقم زدن سرنوشت دوران سوم ایفا کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...