آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Two Kingdoms

آرشیو برچسب: Two Kingdoms

دو پادشاهی (پادشاهی های دونه داین)

آرنور و گوندور، دو پادشاهی را که الندیل و پسرانش ایسیلدور و آناریون پیش از آغاز دوران سوم بنا نهادند، به اختصار دو پادشاهی می نامند. این دو پادشاهی، به خصوص پادشاهی جنوبی، گوندور، نقش بسیار مهمی در رقم زدن سرنوشت دوران سوم ایفا کردند.

ادامه مطلب »