آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - مردابهای شفق (آبروهای تاریک آئلین-اویال)

مردابهای شفق (آبروهای تاریک آئلین-اویال)

آئلین-اویال که سرزمینی پوشیده از مرداب و برکه بود، در محل تلاقی آروس با سیریون در مرزهای دوریات قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...