شلغم

شلغم گیاهی دارای ریشه خوراکی است که به نظر می رسد سهم زیادی در رژیم غذایی هابیتهای شایر داشته است. لااقل سام وایز گمجی باغبان شلغم را به خوبی می شناخت.

درباره اله سار