آخرین مقالات فرهنگنامه

تور (قاصد اولمو)

عهد: در ۴۷۱د.ا. به دنیا آمد و در حدود سال ۵۶۰د.ا. به غرب درگذشت
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
خاندان: خاندان هادور
معنی: معنی نام تور در نوشته های تالکین بیان نشده است
تلفظ: too’orr(the final ‘r’ should be pronounced; ‘rr’ is used to emphasise this)

تور، پسر هور و پسر عموی تورین تورامبار و همچنین پدر ائارندیل دریانورد بود. تور در زمان جوانی به نوراست سفر کرد و در آنجا با اولمو سخن گفت و اولمو او را به عنوان قاصد، به نزد تورگان پادشاه شهر پنهان گوندولین فرستاد. در زمان زندگی در گوندولین بود که تور با ایدریل دختر تورگان ازدواج کرد و حاصل این ازدواج تولد ائارندیل بود. پس از سقوط گوندولین، تور به همراه باقیمانده الفهای گوندولین مدتی در مصب رود سیریون زندگی کرد. اما هنگامی که احساس کرد پیری به سراغش می آید، کشتی بزرگی به نام ارامه ساخت و به همراه ایدریل به غرب درگذشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...