خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - درختان نقره ای و طلائی (دو درخت والینور)

درختان نقره ای و طلائی (دو درخت والینور)

درختان نقره ای و طلائی، عبارتی است که گاهی (به ندرت) برای اشاره به دو درخت والینور، تلپریون (درخت نقره ای) و لوره لین (درخت طلائی) به کار می رفت.

درباره اله سار