خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج ماه طلوع کننده (میناس ایتیل در دامنه افل دوات)

برج ماه طلوع کننده (میناس ایتیل در دامنه افل دوات)

میناس ایتیل، نام برجی بود که در مرزهای شرقی گوندور بنا شده بود. ماه طلوع کننده ترجمه ای شاعرانه از نام این برج است.

درباره اله سار