آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج اورتانک (مقر سارومان)

برج اورتانک (مقر سارومان)

اورتانک نام برجی بود که گوندوریهای باستان برای نگهبانی از شکاف کاله ناردون واقع در میان کوهستان مه آلود و کوهستان سپید ساخته بودند. بعدها این برج توسط برن کارگزار گوندور به سارومان، که در آن زمان متحد گوندور بود واگذار شد. شرارت های بعدی سارومان موجب شد که برج اورتانک در زمان نبرد حلقه نقش مهمی در تاریخ سرزمین میانه ایفا نماید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...