آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج کریت آنگول (برجی نگهبانی مرزهای غربی موردور)

برج کریت آنگول (برجی نگهبانی مرزهای غربی موردور)

برج کریت آنگول برجی بود که گوندوریها برای نگهبانی از گذرگاهی بر بالای افل دوات ساخته بودند، اما توسط نیروهای سارون تسخیر شد و در اواخر دوران سوم اورکها در آن اقامت داشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...