آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج آوالونه (برجی در لنگرگاه الفها در اره سئا)

برج آوالونه (برجی در لنگرگاه الفها در اره سئا)

برج لنگرگاه آوالونه در تول اره سئا، اولین منظره ای بود که اگر کسی به سوی سرزمین نامیرایان سفر میکرد، از این سرزمین می دید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...