آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورخ آنگول (کنام شیلاب)

تورخ آنگول (کنام شیلاب)

بر فراز گذرگاه کریت آنگول در کوهستان افل دوات واقع بر مرزهای غربی موردور، نقبی تو در تو، نمناک و پر از تار قرار داشت. این نقب تورخ آنگول نامیده می شد و هزارتویی بود که موجودی به نام شیلاب که به شکل عنکبوتی عظیم بود در آن می زیست. هر دو نام تورخ آنگول و کریت آنگول، واژه الفی آنگول را شامل می شوند که به معنی عنکبوت است و موجود خبیثی را که در آن منطقه می زیست مورد اشاره قرار می دادند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...