آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - رشته‌افسانه‌ی تالکین

رشته‌افسانه‌ی تالکین

نامی است کلی که خود تالکین به مجموعه داستان‌های ارباب حلقه‌ها و داستان‌های موازی و وابسته به آن همچون سیلماریلیون و هابیت داده بود.
«رشته‌افسانه» برگردانی است از واژه‌ی Legendarium که از انگلیسی کهن به جا مانده است. رشته‌افسانه عبارت است از مجموعه‌ای از افسانه‌هایی که به یکدیگر پیوسته باشند.
این نام لاتین قرون وسطایی نامصطلح در اصل برای اشاره به داستان‌های زندگی قدیسین به کار می‌رفته است. در انگلیسی جدید تالکین این فُرم نوشتاری را برای اشاره به مجموعه افسانه‌های سرزمین میانه که خود نوشته بود به کار برد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...