آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیندومیل (دختر تار-مینیاتور)

تیندومیل (دختر تار-مینیاتور)

تیندومیل، دومین فرزند و تنها دختر الروس ملقب به تار-مینیاتور، نخستین پادشاه نومه نور بود. به غیر از اینکه نام او به معنی دختر سپیده دم (شفق) است، تقریبا هیچ چیز درباره او نمی دانیم. تنها جایی که نام وی ضبط شده، در یک نوشته نسب شناسی است که نام او در کنار نام برادرانش، واردامیر، مانوندیل و آتانالکار آمده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...