آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیلیون (هدایت کننده ماه)

تیلیون (هدایت کننده ماه)

تیلیون در ابتدا یکی از شکارچیان اورومه بود که به خاطر کمان نقره ایش مشهور بود. پس از تاریکی والینور، والار تیلیون را به عنوان هدایت کننده ماه انتخاب کردند. هم اکنون هم او آخرین گل تلپریون را در آسمان (هرچند گاهی از مسیرهای نا مطمئن) هدایت می کند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...