آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورونگیل (یکی از اسامی مستعار قدیمی آراگورن)

تورونگیل (یکی از اسامی مستعار قدیمی آراگورن)

عهد: نام تورونگیل بین سالهای ۲۹۵۷د.س. تا ۲۹۸۰د.س. یعنی ۲۳ سال استفاده می شد
نژاد: انسانها
مکان: مدتی در خدمت روهان و پس از آن گوندور جنگید
شاخه: دونه داین
تلفظ: thoro’ngeel
فرهنگ: تکاوران
خاندان: خاندان ایسیلدور
معنی: عقاب ستاره ها
نام های: دیگر آراگورن، اله سار، استل، امید، استرایدر، سبکپا

تورونگیل که به معنی عقاب ستارگان می باشد، یکی از نامهای مستعاری است که آراگورن در دوران جوانی از آن استفاده می کرد. او تحت پوشش این نام به روهان و گوندور سفر کرد و در خدمت اربابان آنها جنگید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...