آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سفید (رنگ سردسته‌ی ایستاری)

سفید (رنگ سردسته‌ی ایستاری)

عنوانی که برای اشاره به سردسته‌ی ساحران سرزمین میانه به کار می‌رفت و در اصل به سارومان تعلق داشت ولی گندالف پس از بازگشت آن را به خود اختصاص داد.

۱-سارومان:

ساحر سفید اولیه و سردسته‌ی شناخته شده‌ی ایستاری از زمانی که ساحران حوالی سال ۱۰۰۰ دوران سوم پا به سرزمین میانه گذاشتند. تا آغاز جنگ حلقه، دو هزار سال بعد، وی را با عنوان «سفید» می‌شناختند ولی در نهایت عنوان خویش را به نفع «سارومانِ بسیار رنگ» کنار گذاشت.

۲-گندالف:

اندکی کم‌تر از هفت ماه، پس از آن که سارومان از عنوان «سفید» دست شست، گندالف خاکستری در نبرد قله بالروگی که به اسم بلای جان دورین می‌شناختند شکست داد. گندالف پیروز شد ولی روانش از تن بیرون رفت. با این حال، دوباره او را فرستادند و این بار به عنوان گندالف سفید به زندگی بازگشت. از این زمان بود که گندالف به قدرتمندترین فرد در میان ایستاری تبدیل شد و هنگامی که دوباره با سارومان ملاقات کرد، چوب‌دست پیشوای سابق خود را شکست و وی را از فرقه‌ی ساحران اخراج کرد.

عنوان سفید را به خواهر تورگون، اردهل نیز داده بودند زیرا عادت داشت جامه‌های سفید و سیمین به تن کند. این لقب از آنِ کلب‌دیل، کوه برف‌سرِ بالای خزد-دوم نیز بود. یعنی همان‌جایی که برج دورین را ساختند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...