آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - رود تالوس (دومین انشعاب رود گلیون)

رود تالوس (دومین انشعاب رود گلیون)

تالوس، دومین رود از شش رود خروشانی بود که از کوهستان آبی به پایین سرازیر شده و به گلیون می پیوستند. تالوس که نام آن معادل الفی سیل آسا است، در تاریخ انسانها رودی مهم به شمار می رود. در دره های مرتفع این رود بود که اولین بار بئور و همراهانش، که اولین انسانهایی بودند که از کوهستان آبی می گذشتند، اردو زدند و در همینجا بود که فینرود فیلاگوند آنها را یافت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...