آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - کتاب تاین (کتابی که منبع ماجراهای سیلماریلیون بود)

کتاب تاین (کتابی که منبع ماجراهای سیلماریلیون بود)

کتاب تاین در واقع یک نسخه از کتاب سرخ سرحدات غربی است، و تنها نسخه ای که ترجمه های بیلبو بگینز از زبان الفی را شامل می شود. این نسخه که توسط فیندگیل در گوندور نوشته شده بود، توسط تاینهای شایر در سمیالهای بزرگ نگهداری می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...