خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلومهتار اومبارداکیل (پادشاه گوندور که دزدان دریایی را شکست داد)

تلومهتار اومبارداکیل (پادشاه گوندور که دزدان دریایی را شکست داد)

تلومهتار اومبارداکیل، پادشاه گوندور در اواخر هزاره دوم دوران سوم بود. قابل ملاحظه ترین اتفاق دوران سلطنت او، فتح دوباره اومبار برای گوندور و شکست کامل دزدان دریایی بود.

درباره اله سار