آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلپورنو (نام کلبورن در زبان تلرین)

تلپورنو (نام کلبورن در زبان تلرین)

همسر گالادریل، یعنی کلبورن، نامی از زبان سینداری داشت، اما در چند مورد معدود، نام او در زبان الفی برین (بهتر بگوییم در زبان تلرین) به صورت تلپورنو ترجمه و ضبط شده است. این اشتقاق از نام او، به نظر می رسد از طرحی از تالکین ریشه گرفته باشد که در سیلماریلیون لحاظ نشد، طرحی که در آن کلبورن از تلری، و نه از سیندار می بود. بنابراین حتی ممکن است این نام واقعا متعلق به کلبورن نباشد. کاربرد محتمل تر این نام که تالکین دقیقا آنرا رد یا تصدیق نکرده است، به درخت سپید تول-ارسئا مربوط می شود. این درخت در زبان سیندار، کلبورن یعنی درخت نقره فام نامیده می شد که کاملا محتمل است که الفهای جزیره تنها آنرا تلپورنو که ترجمه ای از همین نام در زبان آنهاست بنامند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...