آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلکونتار (خاندان سلطنتی که توسط آراگورن بنا نهاده شد)

تلکونتار (خاندان سلطنتی که توسط آراگورن بنا نهاده شد)

تلکونتار نام خاندانی بود که آراگورن اله سار، پس از متحدسازی دوباره دو پادشاهی دونه داین در تبعید بعد از جنگ حلقه بنیانگذاری کرد. نام تلکونتار ترجمه ای الفی از نام مستعار او در شمال یعنی استرایدر بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...