آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تنگه تارلانگ (مسیر ورود به لامه دون شرقی)

تنگه تارلانگ (مسیر ورود به لامه دون شرقی)

تارلانگ در اصل نام قسمتی طولانی و سنگلاخی از کوهستان سفید بود که در غرب آن دره سیاه ریشه و در شرق آن سرزمین لامه دون قرار گرفته بودند. در جایی بین سرچشمه مورتوند و کیریل که این قسمت به رشته اصلی کوهستان سفید می رسید، تنگه ای بین قسمتهای شمالی و جنوبی کوهستان بوجود می آمد که مسیری برای رفت و آمد بین ارخ و لامه دون ایجاد میکرد. این تنگه، تنگه تارلانگ نام داشت که آراگورن از میان آن به همراه سپاه مردگان گذشت و به یاری میناس تیریت آمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...