خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - کوه تاراس (یکی از قله های نوراست که مشرف به دریا بود)

کوه تاراس (یکی از قله های نوراست که مشرف به دریا بود)

تاراس از کوههای ساحلی رشته کوههای نوراست بود که تورگان تالارهایش به نام وینیامار را در زیر آن بنا نهاده بود. سالهای سال بعد از ترک وینیامار توسط تورگان و نقل مکان به گوندولین، تور به این مکان آمده و با اولمو صحبت نمود.

درباره اله سار