آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-کالماکیل (هجدهمین فرمانروای نومه نور)

تار-کالماکیل (هجدهمین فرمانروای نومه نور)

تار-کالماکیل پس از مرگ پدرش، تار-آلکارین به عنوان هجدهمین پادشاه نومه نور بر تخت نشست. او را در تاریخ به عنوان فرمانده جنگی بزرگی شناخته اند که موفق شد نیروهای سارون را به شرق سرزمین میانه عقب براند. همچنین او نخستین پادشاهی در نومه نور بود که نامش به همراه معادلی در زبان آدونائیک ضبط شده است. انتخاب نام آر-بلزاگار نشان می دهد که او سرسلسله دسته ای از نومه نوریها یعنی مردان پادشاه است. در مورد جانشین او ابهاماتی وجود دارد. در ضمیمه ارباب حلقه ها، پس از مرگ او آر-آدوناخور به عنوان جانشین او معرفی شده است، اما این احتمالا یک اشتباه اتفاقی است زیرا منابعی وجود دارد که پس از تار-کالماکیل، پسرش تار-آردامین به سلطنت رسیده است و آر-آدوناخور در واقع نوه او بوده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...