آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-کالیون (نام الفی آر-فارازون)

تار-کالیون (نام الفی آر-فارازون)

تار-کالیون معادل الفی نام آر-فارازون، آخرین پادشاه نومه نور بود. این نام هرگز در حضور خود آر-فارازون نباید استفاده می شد، اما طبق سنت، همانند نامهای پادشاهان قبل از وی که از زبان الفی انتخاب میشد در تاریخ ثبت و حفظ شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...