آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-آتانامیر کبیر (سیزدهمین پادشاه نومه نور)

تار-آتانامیر کبیر (سیزدهمین پادشاه نومه نور)

تار-آتانامیر از قدرتمندترین پادشاهان نومه نور بود. او که سیزدهمین پادشاه این سرزمین بود، به خاطر قدرت و ثروتش، و نه به خاطر خرد و حکمتش، به تار-آتانامیر کبیر ملقب شد. او با انسانهای ساکن در سرزمین میانه رفتاری ظالمانه پیشه کرد و نخستین کسی بود که آشکارا بر علیه حریم والار سخن راند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...