آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - حکایت سالیان (تاریخچه دورانهای دوم و سوم)

حکایت سالیان (تاریخچه دورانهای دوم و سوم)

حکایت سالیان تاریخچه ای طولانی و دقیق از وقایع دورانهای دوم و سوم است که در ضمیمه “ب” از ضمایم ارباب حلقه ها ذکر شده است. این تاریخچه منبع اصلی اطلاعات ما از وقایع این دو دوره است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...