آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - داستان فرزندان هورین (نارن ای هین هورین)

داستان فرزندان هورین (نارن ای هین هورین)

نظاره کن! که سایه اندیشه من هرکجا که روند، دربرشان خواهد گرفت، و نفرت من تا فرجام جهان بر آنان خواهد تاخت…

(نفرین مورگوت بر هورین و خاندانش، داستانهای ناتمام نومه نور و سرزمین میانه)

داستان فرزندان هورین داستانی طولانی از تاریخ دوران اول جهان (به واقع بلندترین داستانهای بازمانده از آن دوران) است. این داستان، ماجرای زندگی هورین تالیون و همسرش مورون و فرزندان شوربختشان تورین تورامبار، لالایت و نیه نور را ذکر می کند. در این داستان مورگوت، هورین را در نبرد اشکهای بیشمار (نیرنائت آرنوئدیاد) به اسارت در می آورد و نفرینی بر او، همسرش و فرزندانشان قرار می دهد. پس از آن داستان ماجرای زندگی تورین تورامبار، پسر هورین را در سفر وی به اقصی نقاط بلریاند که با حادثه و اندوه همراه است پی می گیرد، تا زمانی که زندگی او و خواهرش نیه نور به پایان اجتناب ناپذیر و غمبار خود می رسد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...