آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Zirakzigil

آرشیو برچسب: Zirakzigil

زیراک زیگیل (سیم کوه)

نام دورفی برای کوهستان کلبدیل یا سیم کوه، در بالای قلمرو دورفهای خازاد-دوم. بر قله آن برج دورین قرار دارد، و گندالف در این مکان با بلای جان دورین پیکار کرد.

ادامه مطلب »