خانه - آرشیو برچسب: Wizard’s Vale

آرشیو برچسب: Wizard’s Vale

دره‌ی ساحر (نان کورونیر در کوهستان مه‌آلود)

در دره‌ی بالایی ایزن، رود از آخرین بلندی‌های جنوبی و تپه‌های کوهستان به سمت جنوب می‌رفت و به شکاف روهان می‌رسید. دونه‌داین در سال‌های نخستین اقامتشان در سرزمین میانه، در دره‌ی مذکور دژی نفوذناپذیر ساختند که حلقه‌ای از سنگ داشت: آنگره‌نوست یا چنان که در زبان روهیریم که مدت‌ها بعد آن‌جا سکنی کردند شهرت داشت آیزن‌گارد.

بیش از دو دهه پیش از جنگ حلقه، سارومان ساحر نزد برن کارگزار در میناس تیریت آمد و خواست که آیزن‌گارد را به عنوان محل اقامت به وی ببخشند. برن که در داشتن متحد قدرتمندی در شکاف روهان منفعت می‌دید موافقت کرد و کلید ارتانک را به سارومان داد. از آن زمان به بعد، دره‌ای که آیزن‌گارد در آن قرار داشت نان کورونیر نام گرفت که به شکل تحت اللفظی به معنی دره‌ی سارومان است. کورونیر معادل الفی نام سارومان بود ولی وقتی وارد گویش مشترک شد صرفاً معنی دره‌ی ساحر می‌داد.