خانه - آرشیو برچسب: Witchwife

آرشیو برچسب: Witchwife

ساحره (نامی که شرقی‌ها بر مورون گذاشته بودند)

پس از آن که هورین در نیرنائث آرنوئدیاد گم شد همسرش، مورون با وجود این که سرزمین آن‌ها تحت کنترل شرقی‌های زیر خدمت مورگوت بود، در منزلشان، در دور-لومین ماند. شرقی‌ها گمان می‌کردند مورون با الف‌ها نشست و برخاست دارد و از الف‌ها می‌ترسیدند. به همین دلیل به او عنوان «ساحره» دادند. گرچه شرقی‌ها بیشتر مایملک وی را سرقت کردند ترس آن‌ها از الف باعث شد مورون و دخترش، نیه‌نور تا زمان فرارشان از کوهستان سایه و پناه گرفتن در دوریات در امان بماند.