آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Winged Nazgûl

آرشیو برچسب: Winged Nazgûl

نزگول بال‌دار (سواران سیاه سوار بر مرکب‌های بال‌دار)

پس از ناراحتی که در گذار برویینن توسط الروند و گندالف برای سواران سیاه ایجاد شد، نزگول نزد اربابشان، سائورون در سرزمین موردور برگشتند. آنجا بود که سائورون آن‌ها را با مرکب‌های بال‌دار خوفناکی مجهز کرد و دوباره بیرون فرستاد. وقتی نزگول بر مرکب‌های پرنده‌ی خود سوار بودند نرگول بال‌دار خوانده می‌شدند.

ادامه مطلب »