آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Wilcome ‘Jolly’ Cotton

آرشیو برچسب: Wilcome ‘Jolly’ Cotton

ویلکام «جولی» کاتن (دومین پسر تولمان کاتن)

دومین پسر در میان چهار پسر تولمان کاتن که با سه برادر و خواهرش رز، جولی کاتن از دوستان کودکی سم گمجی بود: در موردور، سم به یادش بود که یک سال پیش همراه با خانواده‌ی کاتن در دریاچه‌ی بای‌واتر قایق سواری کرده. در جریان جنگ حلقه، ولکام و برادران کاتن در دفاع از مزرعه‌ی پدرش مقابل افراد شارکی کمک ...

ادامه مطلب »