خانه - آرشیو برچسب: Watcher in the Water

آرشیو برچسب: Watcher in the Water

نگهبان آب (نگهبان دروازه‌ی غربی)

ددی هولناک و اسرارآمیز که در آب‌های متورم سیرانون، زیر دیوارهای غربی موریا می‌زیست.

نکته:

۱-نگهبان آب، موجودی یکتاست و هیچ کجای دیگر، اشاره‌ای به آن نشده است. در واقع حتی نمی‌توان با اطمینان گفت که موجودی تک بود. معمولاً آن را به شکل هیولایی مانند ماهی مرکب تصویر می‌کنند که شاخک‌های بسیار دارد ولی در واقع، تالکین هرگز با قاطعیت در این مورد اظهار نظر نمی‌کند. حتی وقتی فرودو از گندالف می‌پرسد: «چه بود، یا چه بودند؟» تنها پاسخ گندالف این است که «نمی‌دانم.» (یاران حلقه، کتاب دوم، فصل چهار، سفر در تاریکی)