آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: War of the Ring

آرشیو برچسب: War of the Ring

جنگ حلقه (نبرد سرنوشت‌ساز پایان دوره‌ی سوم)

نبرد بزرگ پایان دوره‌ی سوم که به نام حلقه‌ی یگانه و اهمیتی که در نتیجه‌ی نهایی داشت چنین نام‌گذاری شد. جنگ، میان آزادگان (اتحاد نه چندان محکمی میان اقوامی که خردمندان ایشان را راهنمایی می‌کردند) و سائورون، ارباب تاریکی از یک سو، و سارومان، قدرت سومی که در ارتانک بود از سوی دیگر درگرفت. گاه در جنگ، سائورون به لطف ...

ادامه مطلب »