آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Wand of the Stewards

آرشیو برچسب: Wand of the Stewards

چوگان کارگزاران (نشانی که بعدها به نشان حاکمان گوندور تبدیل شد)

«در دستش، عصایی سفید با قبه‌ی طلایی بود.» برگرفته از توصیف دنه‌تور دوم، در جلد اول بازگشت شاه، میناس تیریت از روزهای نخستین نومه‌نور، رسم بود که نجبا و درباریانِ دونه‌داین عصا یا چوب‌دستی را به نشانه‌ی دیوانی در دست بگیرند. شاهان و ملکه‌های نومه‌نور چوگان سلطنتی را در دست می‌گرفتند و نجبای دون‌پایه‌ بسته به درجه‌ی خود عصاهای مختلفی ...

ادامه مطلب »