خانه - آرشیو برچسب: Walls of Moria

آرشیو برچسب: Walls of Moria

دیوارهای موریا (صخره‌های غربی کوهستان موریا)

در اوج قدرت اره‌گیون، جاده‌ای از آن سرزمین به جانب غربی کوهستان مه‌آلود می‌رفت. در پلکان آبشار، به صخره‌ی کوچکی می‌رسید بعد از دره‌ی کم‌عمقی که رو به جانب شرق داشت پایین می‌رفت و به دیوار صلبی می‌رسید که کسی نمی‌توانست از آن بالا برود: دیوارهای موریا.

در انتهای جاده، دروازه‌ی غربی موریا بود که آن زمان، بیشتر مواقع باز بود و دورف‌های نگهبان دروازه از آن مراقبت می‌کردند. اواسط دوره‌ی دوم، جنگ‌ الف‌ها و سائورون، از اره‌گیون ویرانه‌ای به جا نهاد و دروازه‌ی غربی بسته شد. دروازه، به لطف مهارت سازندگانش، در دیوارهای موریا پنهان ماند و تنها به دست کسانی باز می‌شد که گذرواژه را می‌دانستند.