آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Wall’s End

آرشیو برچسب: Wall’s End

انتهای دیوار (انتهای شرقی دیوار بلند)

تپه‌های کم ارتفاع بله‌ریاند شرقی که نشانگر انتهای شرقی دیوار بلند آندرام بود و معمولاً با اسم الفی‌اش، رامدال به آن اشاره می‌کردند. تپه‌ها اندکی نزدیک به شمال جنگل بزرگِ تائور-ایم-دیوناث قرار داشت که چندان دور از آمون ارب نبود.

ادامه مطلب »