خانه - آرشیو برچسب: Vana

آرشیو برچسب: Vana

وانا (از ملکه های رده پایین والار)

عهد: نامیرا؛ در هنگام ساخته شدن آردا وارد آن شد
مکان: در آمان، به همراه والار دیگر
نژاد: آینور
شاخه: والار (والیر)
خانواده: خواهر یاوانا، همسر اورومه
تلفظ: va’na
معنی: از ریشه الفی به معنی “زیبایی”
لقب: همیشه جوان

وانا یکی از ملکه های والار، خواهر یاوانا و همسر اورومه است. گفته شده که با عبور او گلها باز شده و پرنده ها شروع به خواندن میکنند.