آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Unwilling

آرشیو برچسب: Unwilling

ناآرزومندان (نام آواری)

آواری، الف‌هایی بودند که از سفر بزرگ به والینور امتناع کرده و در سرزمین‌های اطراف کیویه‌نن سرگردان ماندند.

ادامه مطلب »