آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Underking

آرشیو برچسب: Underking

مباشر (مقامی جدید در میان روهیریم‌ها)

حاکم موقت روهیریم‌ها که وقتی شاه قادر به حکومت نباشد به جای او انتخاب می‌شود. مباشر معمولاً طی جنگ انتخاب می‌شد تا هنگامی که شاه در جریان نبرد، ارتش را هدایت می‌کند به امورات خانگی برسد. ممکن بود مباشر را زمان صلح هم انتخاب کند. زمانی که شاه آن قدر پیر یا بیمار شود که نتواند به وظایفش رسیدگی کند. ...

ادامه مطلب »