آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ufthak

آرشیو برچسب: Ufthak

یوف‌ثاک (یکی از قربانیان شلوب)

اُرکی در خدمت برج کریث آنگول، تحت فرمان شاگرات. چندین روز ناپدید شد ولی در نهایت رفقای اُرکش او را پیدا کردند که توسط شالوب مسموم شده و در تارهای او زخمی بود. وقتی او را پیدا کردند از تأثیر سم شفا پیدا کرده و کاملاً به هوش بود. از آن جایی که اُرک های برج اطمینان نداشتند شلوب قصد ...

ادامه مطلب »